FacebookTwitterWinkel

Het NUT is aanjager van de gedachte, aanleiding tot de discussie en gastheer van de ontmoeting. Het NUT is diep verankerd in het Utrechtse culturele veld en bestormt vanaf hier de rest van Nederland. Gedreven door grote nieuwsgierigheid naar dat wat ze nog niet kennen, maken zij theater om het leven en de wereld te begrijpen. Met het publiek als actieve deelgenoot, gaan zij samen op een openbare zoektocht naar een antwoord op hun vragen.

Onze initiatieven

Team

Greg Nottrot

Functie: Artistiek Leider
Opleiding: HKU Theater
Email: greg@nieuwutrechtstoneel.nl
Telefoon: 06 - 14 83 52 62

Annelieke Acda

Functie: Marketing & Publiciteit
Opleiding: Theater-, film- & televisiewetenschappen
Email: annelieke@nieuwutrechtstoneel.nl

Jannet van Lange

Functie Zakelijke coördinatie & dramaturgie
Opleiding: Theater-, film- & televisiewetenschappen
Email: jannet@nieuwutrechtstoneel.nl

Stichting

Bestuur:
Lieke Timmermans - voorzitter
Norbert de Blaay - penningmeester
Alyt Damstra - secretaris
Paul Adriaanse - bestuurslid
Ischa Arnoldus - bestuurslid

Kamer van Koophandel: 30223354
IBAN: NL85 INGB 0003 1738 82
BTW-nummer: NL8176.25.355.B01
Subsidiënten (structureel): Fonds Podiumkunsten, Gemeente Utrecht
Stichting Het NUT is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling
Jaarrekening